donderdag 30 september 2010

Inscripties op wapens


Inscripties op wapens zijn een belangrijk middel om een wapen te identificeren. Daarmee vertel ik niets nieuws. Ik doel nog niet eens op het wapennummer, maar vooral ook op persoonlijke unieke kenmerken, zoals namen of symbolen. Zo had ik graag een zoekresultaat gehad bij de aanduiding van een vijfpuntige ster en het jaartal 1938 op een geweer. Het gaat hierbij om de beschrijving van een schenking door de uniformkundige Dr. F.G. de Wilde, van een geweer van de Binnenlandse Strijdkrachten uit Bussum, op 9 oktober 1945. Uit de schenking, die 24 items omvat, heb ik alleen een shako kunnen identificeren.
Meer succes had ik bij de omschrijving van een inscriptie op de kolf van een revolver, van een adelaar tegen de achtergrond van een Amerikaanse vlag en het woord Liberty. Het is een schenking uit 1932 van de heer Tutein-Nolthenius van een Smith & Wesson revolver die omstreeks 1860 door een familielid uit Amerika werd meegebracht.

Dat in de Verenigde Staten ook op een minder uitbundige manier inscripties toegepast worden haalde begin dit jaar het nieuws. De Amerikaanse wapenfabrikant Trijicon raakte in opspraak toen bekend werd dat het bedrijf wapens voorzag van een gecodeerde verwijzing naar een bijbeltekst. Op de vizieren werd de code 2COR4:6 gegraveerd, een verwijzing naar het bijbelboek Korinthiƫrs: "Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus". Er zijn ook verwijzingen naar andere bijbelboeken geweest. Op de foto de aanduiding 32JN8:12 die staat voor: "Then spake Jesus again unto them, saying, "I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but will have the light of life". De inscripties zijn subtiel aangebracht en volgen direct achter de cijfers van het serienummer.
Het Amerikaanse leger, dat altijd beweerde in Irak en Afghanistan geen kruistocht te voeren tegen de Islam, en niet de bedoeling had om moslims te bekeren, was ernstig in verlegenheid gebracht toen de pers zich op het onderwerp stortte. Het werd ook gezien als een schending van de scheiding tussen kerk en staat. De moslimwereld reageerde geschokt en de wapens werden prompt aangeduid als "Jesus Rifles".
Trijicon was zich van geen kwaad bewust en zei dat het al twintig jaar dit soort verwijzingen aanbracht op wapens zonder dat er ooit klachten waren geweest. Het bedrijf, opgericht door een gelovig christen, liet door een woordvoerder weten: "Zolang onze mannen en vrouwen in gevaarlijke situaties verkeren, zullen we doorgaan er alles aan te doen om ze te voorzien van geavanceerde technologie en de nooit aflatende steun en gebeden van een dankbare natie."
Trijicon heeft nu beloofd geen teksten meer op de wapens te zetten en al geleverde items gratis om te bouwen.
We lijken nog niet veel geleerd te hebben sinds het "Gott mit uns" van vroeger, maar een woordvoerder van het Amerikaanse leger voerde ter verdediging aan dat ze ook niet stoppen met het gebruiken van bankbiljetten omdat er "In God We Trust" op staat.
Rest bij mij nog de vraag of zo'n wapen met bijbelverwijzing, door alle commotie, nu extra museale waarde heeft gekregen.


Archiefreferentie 0857-0027: Inventaris van goederen ontvangen 9 oktober 1945, van F.G. de Wilde
Museumobject 6-schots randvuurrevolver Smith & Wesson: 001081
Archiefreferentie: 0840-0041: schenking van de heer J. H. Tutein Nolthenius te Amersfoort

Aris de Bruijn
The Legermuseum Archives

Geen opmerkingen:

Een reactie posten